برچسب: قیمت فرش دستباف

  • فروش فرش دستباف

    فروش فرش دستباف قیمت فرش دستباف دستگاه در ۴ چرخ مورد حمایت قرار می‌گیرد؛ دو چرخ جلویی فعال هستند؛ جعبه‌دنده انتقال ارایه شده‌است؛دستگاه را می توان توسط یک نفر کنترل کرد. پد ۶۰۰ ۸۰۰ میلی متر مربع کننده را پوشش می‌دهد مساحت در یک ضربه که تقریبا دو برابر بیشتر از آن است.که باید به […]