فروش فرش دستباف کرمان


فروش فرش دستباف کرمان

فروش فرش دستباف کرمان
فروش فرش دستباف کرمان

چند نمونه ازعیوب احتمالی فرش عبارت اند از :

 

فروش فرش دستباف مشهد

خرید فرش دستباف کرمان

شمشیری شدن
به فرش که نگاه می‌کنیم قسمت ابتدایی فرش به سمت پایین انحنا پیدا کرده است.

همچنین ممکن است گوشه های پایین حالت تیز داشته باشند که این امر را نقص شمشیری شدن مینامند.

ذرتی شدن

ان چه که در این عیب به چشم میخورد این است که پرز ها خیلی کوتاه هستند .

به گونه ای که اگر با انگشتانمان فرش را لمس کنیم دستمان با گره ها مماس می شود و می توان گره ها را زیر دست هایمان لمس کنیم.

قیمت فرش دستباف کرمان

بره بره شدن
اگر پرزها را نامنظم قیچی بزنیم یعنی پرزها بلند یا کوتاه باشند نقص بره بره شدن به وجود می آید

این امر باعث میشود فرش زیبایی خود را از دست بدهند و نقش های روی فرش نمای کمتری داشته باشند.

عیب چند چین یک پود
میتوان گفت که این عیب تنها یک نقص نمیباشد و بیشتر به نظر میرسد که یک تقلب باشد از سوی بافنده فرش

زیرا بافنده از بافتن پود نازک خودداری می کند و پس از چند رنج پود نازک را رد می کند .

این کار سرعت عمل بافنده را افزایش می دهد زیرا عبور دادن پود نازک به دقت و مهارت زیادی نیاز دارد و مدت زمان زیادی را از بافنده می خواهد.

این کار بافنده باعث کاهش استحکام و دوام فرش می شود.

فروش فرش دستباف تهران

مرکز فروش فرش دستباف کرمان

بنا براین بافتن فرش نیاز به تجربه و همچنین علم کافی در این باره دارد .

اگر یک فرد ناوارد که علم تئوری و مهم تر از ان علم تجربی نداشته باشد شروع به بافتن فرش کند این نقص ها در فرش بوجود می اید .

برای خرید فرش دستباف چندین مرکز را برگزینید سپس فرش های مراکز مختلف را باهم مقایسه کنید تا بهترین خرید را داشته باشید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.